TEAMING

Teaming

 Att bygga och utveckla starka team

Teaming handlar om att bygga goda relationer för att skapa trygghet, ökad effektivitet och ett
smidigare samspel mellan teammedlemmar för att nå uppsatta mål. All teamutveckling börjar hos den enskilda individen. Med individen i fokus arbetar vi med teamet, verksamheten och det arbete som skall utföras. Det skapar förståelse för helheten och den enskildes bidrag till gemensamma mål och resultat. Exempel på innehåll:


- Lära känna varandra och skapa förtroende
- Öka förståelsen för hur vi skapar effektiva och samverkande team
- Att öka kunskapen om olika beteende- och kommunikationsstilar i teamet
- Skapa Team-mål i linje med organisationens mål
- Kommunikation & feedback
- Hållbarhet och mindre stress