MENTORSKAP

Mentorn är en person med gedigen erfarenhet och som ser till ditt bästa och blir ditt personliga bollplank för att hitta lösningar på dina utmaningar. Som mentor har vi 100% fokus på dig och din utveckling och intar rollen som rådgivare och guide. En mentor bidrar dessutom med hög mognad både som individ och yrkesperson och har lätt för att uttrycka sina tankar och erfarenheter. För dig som är ny i chefsrollen och vill utveckla din karriär kan en mentor vara guld värd. En Mentor kan också vara bra för dig som kört fast och behöver ett tryggt bollplank, den som känner sig osäker på sitt nästa steg och behöver praktiskt och känslomässigt stöd eller den som verkligen vill lägga fokus på sin egen personliga utveckling. Stresshantering och att bygga Resiliens är andra lämpliga områden.Vi har lång erfarenhet av att möta människor i kris. Nästan alla människor råkar någon gång i livet ut för en händelse eller situation som ställer allt på ända. Krisen kan utlösas av en förlust, olycka eller annan påfrestande situation. Vi kan också hamna i en personlig livskris – som innebär stora omställningar och påfrestningar. Då kan en trygg och stadig Mentor göra stor skillnad.

Mentorskap

Ledarstöd och personlig utveckling