LEDARSKAP

Ledarskap

 Att utveckla ett medvetet och aktivt ledarskap

I dagens snabbt föränderliga och konkurrensutsatta arbetsliv så är organisationens förmåga att ta tillvara och utveckla medarbetarnas vilja att prestera och utvecklas en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna. För den som är chef/ledare så är kunskap om mänsklig motivation av stor betydelse för att kunna utöva ett effektivt ledarskap. Därför är det viktigt att utbilda och utveckla chefer/ledare i kompetenser och färdigheter att förstå mänskligt beteende och dess orsaker. Vi tränar individer i medvetet och aktivt ledarskap i syfte att leda sig själv och andra mot nya framgångar. Vi utvecklar ledare, ledningsgrupper och organisationer mot tydliga och gemensamma mål, värderingar och resultat.

Talangprogram Traineeprogram Mentorprogram

Våra ledarprogram är utvecklade i nära samverkan med våra kunder för att på bästa möjliga sätt skapa förutsättningar att integrera lärande och utveckling för den enskilde individen. Programmen stärker också tillväxten av engagerade och framgångsrika ledare i organisationen. Det är en stor vinst för företaget och individen att ha en extern part i det personliga ledarskapet. Vi är proffs på det personliga ledarskapet vilket innebär att optimera förmågan att använda tanke, känsla, kropp och själ. Mjuka färdigheter som emotionell intelligens är människans absoluta största resurs i relationer och situationer. Det säger sig själv att både hjärta och hjärna är oerhört viktiga kompetenser i en ledande position.Alla ledarprogram är upplevelsebaserade och varvar praktiska övningar med teori, reflektion och samtal. Vi använder konkreta verktyg som främjar samarbete med dig själv och andra. Din egen vardag och verkliga relationer är utgångspunkt för ditt lärande – en intensiv och kraftfull träning med kännbart resultat. Vårt fokus är att skapa medvetenhet och färdigheter kring konsten att leda dig själv och att leda andra – och där verktyget är Du Själv! Varje medarbetare behöver oavsett om man är chef eller ej kunna leda sig själv och förhålla sig till andra för goda relationer och bra resultat