START

LOTTA STAGNE AB

Executive coaching & leadership development

Lotta Stagne AB jobbar med fokus på individ, team & ledarutveckling. Vi säkerställer att de viktigaste resurserna i ditt företag – människorna – utvecklas, presterar och mår bra! Vi utvecklar människor - för att skapa välmående, hållbara & framgångsrika företag. De utvecklingsprogram och skräddarsydda lösningar vi erbjuder baseras på erfarenhet, forskning, välbeprövade metoder och kraftfulla verktyg.

Coaching

 

Coaching är för dig som vill utvecklas och genomföra förändringar. Vi vänder oss till dig som inser att du bara använder en del av din fulla kapacitet.

Mentorskap

 

Som mentor har vi 100% fokus på dig och din utveckling och intar rollen som rådgivare och guide.

Ledarskap

 

Vi tränar individer i medvetet och aktivt ledarskap i syfte att leda
sig själv och andra mot nya framgångar.

Teaming

 

Teaming handlar om att bygga goda relationer för att skapa trygghet, ökad effektivitet och ett
smidigare samspel mellan teammedlemmar för att nå uppsatta mål.